Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnosprávní smlouva č. 2/2017 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017

Vyvěšeno: 27.02.2017
Sňato: 26.02.2020