Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č.10/2021 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021

Vyvěšeno: 23.04.2021
Sňato: 23.04.2024