Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 9/2017 se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017

Vyvěšeno: 20.06.2017
Sňato: 20.06.2020