Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 8/2019 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019

Vyvěšeno: 10.01.2019
Sňato: 09.01.2022