Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 7/2020 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020

Vyvěšeno: 15.01.2020
Sňato: 15.01.2023