Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018

Vyvěšeno: 12.02.2018
Sňato: 12.02.2021