Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 4/2023 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2023

Vyvěšeno: 28.02.2023
Sňato: 28.02.2026