Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2021 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021

Vyvěšeno: 19.01.2021
Sňato: 19.01.2024