Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 12/2019 se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019

Vyvěšeno: 23.07.2019
Sňato: 22.07.2022