Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 s DSO Technické služby Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020

Vyvěšeno: 21.01.2020
Sňato: 21.01.2023