Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 11/2021 se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021

Vyvěšeno: 02.06.2021
Sňato: 02.06.2024