Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 11/2020 se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020

Vyvěšeno: 14.04.2020
Sňato: 14.04.2023