Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 11/2019 s DSO Technické služby Malá Haná o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce na rok 2019

Vyvěšeno: 02.05.2019
Sňato: 02.05.2022