Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 10/2022 se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022

Vyvěšeno: 26.09.2022
Sňato: 26.09.2025