Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 10/2016 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016

Vyvěšeno: 17.10.2016
Sňato: 17.10.2019

smlouva