veřejné vyhlášky

«123456»1 - 15 z 88
Od: 14.06.2024
Do: 18.07.2024
Oznámení o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravsk ... Ikona dokumentu
Od: 12.06.2024
Do: 31.08.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nový Dvůr Ikona dokumentuIkona dokumentu
Od: 29.04.2024
Do: 03.06.2024
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2024 Ikona dokumentu
Od: 15.04.2024
Do: 01.05.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunik ... Ikona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentu
Od: 12.04.2024
Do: 16.05.2024
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pk - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu ... Ikona dokumentu
Od: 09.04.2024
Do: 25.04.2024
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby FTTx M NGA V NIO16 Jaroměřice JASVI1 Ok -  ... Ikona dokumentuIkona dokumentu
Od: 26.03.2024
Do: 11.04.2024
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nový Dvůr Ikona dokumentuIkona dokumentu
Od: 12.03.2024
Do: 29.03.2024
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírk ... Ikona dokumentuIkona dokumentu
Od: 22.02.2024
Do: 11.03.2024
Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení FTTx M NGA V NIO Jaroměřice JAVISI1 OK - po ... Ikona dokumentu
Od: 21.02.2024
Do: 25.03.2024
V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I obnoveného katastrálního operátu Ikona dokumentu
Od: 23.01.2024
Do: 23.02.2024
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje - veřejná vyhláška Ikona dokumentu
Od: 15.01.2024
Do: 31.01.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bobr evropský Ikona dokumentu
Od: 06.12.2023
Do: 21.12.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů - OZV 1/2023 Ikona dokumentu
Od: 30.11.2023
Do: 17.12.2023
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací v k. ú. Jaroměřice do kate ... Ikona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentuIkona dokumentu
Od: 20.11.2023
Do: 05.12.2023
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - bobr evropský Ikona dokumentu
«123456»1 - 15 z 88