Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje

Vyvěšeno: 28.05.2021
Sňato: 18.06.2021

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje