Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání návrhu územního plánu Šubířov

Vyvěšeno: 26.09.2022
Sňato: 09.10.2022