Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - oznámení místa a doby konání společného jednání o návrhu územního plánu Šubířov

Vyvěšeno: 17.09.2021
Sňato: 07.10.2021