Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje

Vyvěšeno: 05.08.2022
Sňato: 22.08.2022

Veřejná vyhláška - Ochranné pásmo vodního zdroje Priloha_1_Reifova pila_Ochranne_pasmo_2.stupne_pozemky Priloha_2_Situacni_vykres_ochranneho_pasma_2.stupne Priloha_2_Situacni_vykres_ochranneho_pasma_2.stupne