Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pk - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

Vyvěšeno: 23.04.2021
Sňato: 27.05.2021