Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pk - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2024

Vyvěšeno: 12.04.2024
Sňato: 16.05.2024