Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pk - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2023

Vyvěšeno: 24.04.2023
Sňato: 26.05.2023