Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pk - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2022

Vyvěšeno: 25.04.2022
Sňato: 26.05.2022