Zobrazení příspěvku na úřední desce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání AKTUALIZACE Č. 4 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

Vyvěšeno: 03.07.2024
Sňato: 19.07.2024