Zobrazení příspěvku na úřední desce

V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I obnoveného katastrálního operátu

Vyvěšeno: 21.02.2024
Sňato: 25.03.2024