Zobrazení příspěvku na úřední desce

V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I obnoveného katastrálního operátu

Vyvěšeno: 28.06.2022
Sňato: 29.07.2022