Zobrazení příspěvku na úřední desce

Upozornění o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Vyvěšeno: 07.09.2016
Sňato: 15.11.2016

upozornění