Zobrazení příspěvku na úřední desce

Úplná uzavírka silnice II/371 Jaroměřice - Jevíčko

Vyvěšeno: 30.03.2021
Sňato: 07.04.2021

Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky Opatření obecné povahy