Zobrazení příspěvku na úřední desce

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 20. a 21. září 2024

Vyvěšeno: 15.07.2024
Sňato: 21.09.2024