Zobrazení příspěvku na úřední desce

Schválený Závěrečný účet za rok 2023 - Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná

Vyvěšeno: 05.06.2024
Sňato: 30.06.2025

Závěrečný účet za rok 2023 zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2023