Zobrazení příspěvku na úřední desce

Rozhodnutí o umístění stavby V416 - sdružené vedení s V5592/3

Vyvěšeno: 10.05.2022
Sňato: 25.05.2022

Situace ČEPS