Zobrazení příspěvku na úřední desce

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav

Vyvěšeno: 18.05.2023
Sňato: 05.06.2023