Zobrazení příspěvku na úřední desce

Přerušení dodávky elektřiny dne 19.10.2022

Vyvěšeno: 29.09.2022
Sňato: 19.10.2022