Zobrazení příspěvku na úřední desce

Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jaroměřice

Vyvěšeno: 20.01.2023
Sňato: 15.02.2023