Zobrazení příspěvku na úřední desce

Porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno: 28.04.2023
Sňato: 31.05.2023