Zobrazení příspěvku na úřední desce

OZV 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 11.01.2018
Sňato: 26.01.2018