Zobrazení příspěvku na úřední desce

OZV 2/2016 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 16.12.2016
Sňato: 02.01.2017

OZV 2/2016