Zobrazení příspěvku na úřední desce

OZV 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 16.01.2019
Sňato: 31.01.2019