Zobrazení příspěvku na úřední desce

OZV 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Vyvěšeno: 17.05.2017
Sňato: 01.06.2017