Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce i volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v obci Jaroměřice

Vyvěšeno: 07.09.2018
Sňato: 13.10.2018