Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Jaroměřice

Vyvěšeno: 25.04.2019
Sňato: 25.05.2019