Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemkové úpravy

Vyvěšeno: 17.09.2018
Sňato: 02.10.2018