Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích veřejnou vyhláškou - II/371 Jaroměřice - Jevíčko

Vyvěšeno: 08.09.2021
Sňato: 23.09.2021