Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jaroměřice, pozvání na úvodní jednání

Vyvěšeno: 10.09.2018
Sňato: 25.09.2018