Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k. ú. Březinky

Vyvěšeno: 04.10.2016
Sňato: 01.11.2016

záměr 1 záměr 2