Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 14.06.2024
Sňato: 18.07.2024