Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise pro volby do zastupitelstva obce Jaroměřice

Vyvěšeno: 25.08.2022
Sňato: 29.08.2022