Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 09.09.2021
Sňato: 15.09.2021