Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Vyvěšeno: 25.04.2019
Sňato: 03.05.2019